Sök

Juste bank
mest populär


 

Dagens bankkund vill ha en bank som upplevs som schysst, ansvarstagande och lokalt engagerad. Det räcker inte med symbolhandlingar och formuleringar om hållbarhet i strategidokument, verksamheten måste till alla delar inge kunderna förtroende. Tillgänglighet och att banken ger råd, utan att kränga tjänster värderas också högt. Det visar en undersökning från Svenskt kvalitetsindex där små och lokala banker får bäst betyg.
Att byta bank upplevs fortfarande som omständigt. Att lägga till en eller flera banker är däremot enkelt och ungefär hälften av svenskarna har två eller flera banker.

Läs mer: http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-branschmatning-bank-2017

Karin Backström red@grusoguld.se