Kategoriarkiv: E-krona

Riksbanken vill ha e-krona


Införandet av en digital valuta med staten som avsändare rycker närmare. Riksbanken planerar nu ett pilotprojekt för att utreda konsekvenser och tekniska lösningar för införandet av en e-krona.

Riksbanken ser med oro på att användningen av kontanter fortsätter att minska. Inom en snar framtid kan allmänheten i många fall blir hel hänvisad till att nyttja de privata bankernas digitala pengar. Våren 2017 startade Riksbanken ett projekt för att se på möjligheten att införa en digital valuta som är tillgänglig för allmänheten. Detta har nu mynnat
ut i en rapport, som presenterades i slutet av oktober. Tre huvudfrågor behöver utredas vidare, menar man:

  • Testa tekniska lösningar för eventuellt införande av e-krona.
  • Se över lagstiftningsfrågorna.
  • Fortsätt utreda de ekonomiska aspekterna.

För att se hur en e-krona kan fungera  i praktiken vill Riksbanken starta ett pilotprojekt, som är tänkt att ta ungefär två år. Det innebär att en e-krona tidigast skulle kunna bli verklighet efter 2020.