Kategoriarkiv: medborgarlön

Medborgarlön testas i Kenya


Hur bör en medborgarlön bäst utformas? Det testar organisationen Give Directly nu i ett projekt Kenya.

En grupp fattiga får 22 dollar per månad i tolv år. Andra får lika mycket men bara under två år, medan en tredje grupp får två års tilldelning som klumpsumma vid ett tillfälle – och så finns det en kontrollgrupp som inte får något alls.

Tanken är att människor vet bäst själva vad de behöver och att man på detta sätt kan undvika den massiva biståndsbyråkratin och risken för korruption. Projektet följs av forskare.

Give Directly finansieras av enskilda givare och har ett utarbetat system för att välja ut mottagare. För överföringarna nyttjas mobiltelefoner och auktoriserade penningutbetalare.