Sök
  • Det är inte vi heller. I nya numret av Grus & Guld analyserar vi AP-fonderna. En pensionsbuffert på 870 miljarder kronor som ska användas under dåliga år, och den är placerad på värdepappersmarknaderna. Hur säkert är det i dagens läge? Och hur bra för vår gemensamma framtid? Läs v...

Inte nöjd med pensionen?


Det är inte vi heller. I nya numret av Grus & Guld analyserar vi AP-fonderna. En pensionsbuffert på 870 miljarder kronor som ska användas under dåliga år, och den är placerad på värdepappersmarknaderna. Hur säkert är det i dagens läge? Och hur bra för vår gemensamma framtid? Läs våra artiklar i pdf-form via länken här i högerspalten (sid 12-13).

ill: © Ulla Granqvist

Vi på Grus & Guld känner inte till någon redan startad opinionsgrupp, gör du? Berätta vad du vill göra, eller redan har gjort för att påverka! Börja nätverka här eller på Grus & Gulds facebooksida. Ett annat ställe att börja kan vara nätverket Steg 3.

Ett sätt att påverka är att maila eller ringa direkt till ditt partis företrädare i finansutskottet: www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Finansutskottet/Ledamoter

Här är några förslag på frågor att ställa:

  • AP-fondernas kapital är tänkt som en buffert. Är det verkligen bra att ha denna buffert på värdepappersmarknaderna i den situation som nu råder i Europa/världen?
  • När samhället måste ställa om till permanent betydligt högre energipriser, hur påverkar det din syn på hur vi ska placera pensionskapitalet i AP-fonderna?
  • En del stora pensionsfonder i t ex USA, Kanada och Holland placerar nu delar av sitt kapital i andra tillgångsslag, som jordbruksmark och investerar i energi och infrastruktur som både ger säker avkastning och dessutom kommer de framtida pensionärerna tillgodo i form av service. Borde inte vi i Sverige göra det också?
  • Håller du med AP-fondsutredaren om att miljö- och etiska riktlinjer riskerar att ”snabbt bli omoderna” och därför inte ska skrivas in i regelverket för AP-fonderna?

Tio personer som hör av sig är en folkstorm, hundra är en hel orkan!

Fel frågor?

Har du själv förslag på andra frågor? Dela med dig genom att lämna en kommentar på det här blogginlägget. Eller tipsa oss om vad du vill att vi ska gå vidare med!

 

Svar från partiernas företrädare i finansutskottet

Ska AP-fondspengarna ska vara kvar på värdepappersmarknaderna?

Både V och MP vill ha placeringar utanför börserna, till exempel i energiomställning och bostadsbyggande.

S svarar ”det är intressant ur flera aspekter att vidga placeringsmöjligheterna, det är något som definitivt bör övervägas”.

C svarar att nuvarande maxgräns på 5 procent för icke börsnoterade värdepapper är för låg.

FP svarar först att ”i framtiden finns det bättre möjligheter att placera även i andra tillgångsslag”, men i ett senare svar skriver FPs ekonomiska utredare att ”ändamål” som bostäder, järnvägar och energi ”absolut inte ska uppnås genom pensionssystemet”, eftersom pengarna då riskerar att ta slut.

M svarar att ”det kan finnas anledning att se över placeringsreglerna, men vi anser inte att vi politiskt ska peka ut lämpliga placeringar”.

 

Bör miljö- och etiska riktlinjer skrivas in i AP-fondernas regelverk?

MP och V svarar med ett klart ja.

C svarar också ja.

S svarar kanske.

FP svarar nej.

M svarar nej.

Övriga partier har ännu inte svarat på Grus & Gulds enkät.