Sök

Staten kan
ge ut grön
obligation


 

En statlig utredning, som just nu är ute på remiss, föreslår att staten ska emittera gröna obligationer.
­ – Annars blir marknaden aldrig tillräckligt stor, menar utredaren Mats Andersson.
Intresset för de räntebärande skuldebreven, där pengarna som lånas upp går till miljöprojekt, har ökat exponentiellt sedan den första gröna obligationen gavs ut av Världsbanken för tio år sedan. Ändå motsvarar värdet fortfarande mindre än en procent av alla utgivna obligationer.

Läs mer: Att främja gröna obligationer, SOU 2017:115