Sök

Kompensation ifrågasätts


 

Klimatkompensation som miljöstrategi kan starkt ifrågasättas eftersom det finns stora utmaningar att förena klimatnytta med lokala behov, deltagande och utveckling. Det menar forskare från Lunds universitet som har studerat ett trädplanteringsprojekt genom vilket en rad svenska företag klimatkompenserar. Forskarna pekar bland annat på ett stort avstånd mellan småbrukarnas verklighet och det förhållningssätt till skogsbruk som kännetecknar marknaden för klimatkompensation.

Läs mer: www.lu.se/article/tradplantering-i-afrika-tveksam-miljostrategi