Sök
  • Linnea Steen är med och anordnar Klimatriksdagen, som äger rum i Stockholm 4-6 maj. Foto: Olof Thiel

Klimatriksdagsledamot


 

Vi vill sätta klimatet på agendan inför valet i höst. Det säger Linnea Steen som var med och ordnade en klimatriksdag i maj.

Vad är en klimatriksdag?

– Alla har kunnat skicka in motioner, som bearbetas i utskott innan klimatriksdagen röstar fram de bästa. På så vis hoppas vi få fram bra, tydliga klimatåtgärder. Sedan planerar vi en marsch till riksdagen för att överlämna förslagen. Det blir även föreläsningar, en gala, tal, utställningar… ett stort, kul event med fokus på lösningar.

Tas inte klimatfrågan på tillräckligt stort allvar?

– Nej, trots att klimatet är den viktigaste frågan för unga hamnar den långt ned på den politiska dagordningen. Som mest diskuteras flygskatt, men det behövs mer. Har vi inte en beboelig planet spelar inte löften om vård, integration, skola någon roll. Klimatfrågan måste in i partiernas valmanifest.

Blir ekonomi ett ämne för klimatriksdagen?

– Vi har ett ekonomiutskott och har fått in motioner om bland annat aktiebolagens roll, en fossilfri finanssektor, tillväxt och penningskapande. Alla klimataspekter är lika viktiga, men ekonomi går inte att utelämna.

Kan vem som helst bli klimatparlamentariker?

– Alla är välkomna! Har man inte råd med avgiften kan man delta som volontär, skriva under vår värdegrund, titta på utställningarna och vara med och visa att vi är många som tycker detta är viktigt.

Text: Karin Backström

Linnea Steen var numrets inspiratör i Grus & Guld 1/18

Karin Backström red@grusoguld.se