Sök

Nu får JAK betala tillbaka låneinsatser


– Ett fantastiskt betyg till JAK, att vi tänker rätt och är på väg åt rätt håll.

Så kommenterar vd Johan Thelander Finansinspektionens besked att låneinsatser nu kan återbetalas.

Att inte få betala tillbaka låneinsatserna till låntagare som slutbetalat sina lån har varit en rejäl börda för JAK de tre senaste åren, som skapat osäkerhet om bankens ställning bland medlemmar och allmänhet.

Orsaken till återbetalningsstoppet kan sökas tillbaka till finanskrisen för  ett decennium sedan och de skärpta regler för bankverksamhet som kom i dess kölvatten. Framför allt de ökade kraven vad gäller storleken på bankers egna kapital.

Men om inte JAK vid den tiden redan haft en annan barlast, i form av ett antal ekonomiska förlustår, hade man nog kunnat möta de ökade kapitalkraven, menar Johan Thelander.

– Vi kunde ha förberett oss bättre. Vi borde ha förstått efter finanskrisen att hårdare regler skulle komma.

Men nu är det alltså äntligen dags att åtgärda en av huvudfrågorna, efter det förlösande meddelande som kom i slutet av maj, att Finansinspektionen bedömer JAKs ekonomi så stabil att återbetalning av låneinsatser kan påbörjas.

Det handlar i första omgången om  låntagare som slutbetalade sina lån under juni-november 2015 och som normalt skulle ha fått återbetalning sommaren 2016. Sammanlagt ska de ha tillbaka ca sex miljoner kronor.

Ansökan för denna grupp skickades till Finansinspektionen den 27 november i höstas och efter sex månader kom alltså det positiva beskedet.

– Nu är vi utredda ner i minsta detalj, säkert mer noggrant än någon annan bank. Att vi fick ett ”ja” ser jag som ett gott kvitto på vårt arbete att få ordning på ekonomin. Det är ett enormt arbete som lagts ner av personalen, säger Johan Thelander.

Det har även handlat om en läroprocess för Finansinspektionen, att förstå sig på JAK, eftersom ingen annan bank fungerar som JAK, påpekar han.

Snart kommer JAK att ansöka om att få återbetala låneinsatser till fler låntagare. På fyra-fem år räknar Johan Thelander med att hela kön ska kunna betas av. Totalt är det ca 30 miljoner i form av låneinsatser som ska återbetalas.

– Sedan är mitt mål att bygga upp ett eget kapital i banken, så att man ska kunna låna utan låneinsats. Och att bit för bit arbeta bort den balanserade förlusten, säger Johan Thelander.

– Vi vill visa att det går att driva en bank efter andra principer än de stora affärsbankernas. Och jag ser en jättestor potential för JAK, vi ligger helt rätt i tiden.