Sök

Vd får gå


 

-Medlemsbankens fortsatta utveckling kräver en förändring på vd-posten, säger Monjia Manai Sonnius, ordförande i JAK Medlemsbank.
Beslutet att entlediga vd fattades vid ett extra styrelsemöte den sista juni.

Det kom inte som en total överraskning för Sammy Almedal, som varit vd i JAK Medlemsbank sedan 2013.

-Styrelsen och jag är ganska överens om att det behövs en annan kompetens i det här skedet av medlemsbankens utveckling för att uppnå styrelsens mål, säger han.

Ordförande Monjia Manai Sonnius vill inte uttala sig närmare om varför styrelsen inte har fortsatt förtroende för vd.

-Det ligger inga enskilda händelser bakom beslutet, men om man ser verksamheten i ett helhetsperspektiv har vi haft lite olika syn på vad som är viktigt för föreningen, säger hon.

Styrelsens sekreterare, Johan Thelander, går nu in som tillförordnad vd till Sammy Almedals efterträdare är utsedd. En arbetsgrupp inom styrelsen har tillsatts för att leda rekryteringen.

Under sin tid som vd har Sammy Almedal bland annat lett arbetet med att utveckla JAK till en fungerande vardagsbank och att införa nya låneformer, samt lagt grunden för ett nytt sätt att arbeta med risk- och regelefterlevnad. Han lämnar sitt uppdrag den 4 juli.

Karin Backström red@grusoguld.se