Sök

Grön lokal ekonomi


 

Miljö- och klimathot gör det nödvändigt att tänka och handla på nya smarta sätt och vi kan inte längre acceptera alla utvecklingsidéer, även om de är ekonomiskt lönsamma. Det är bakgrunden till att en ny version av det lokalekonomiska analysverktyget, Lea, tagits fram som även omfattar kartläggning och analys av naturresurser, klimatpåverkan och livsstil.
En Lea visar vilka medvetna val som kan göras lokalt för att utveckla platsen där man bor på det sätt som invånarna önskar.
Läs mer: http://friametoder.se/?cat=88

 

Karin Backström red@grusoguld.se