Sök

Rika skattar minst


De allra rikaste är de största skattesmitarna. Det visar en studie som bland annat bygger på den uppmärksammade Panamaläckan.

–Tidigare har man utgått från att en stor del av skatteflykten handlar om fuskande småföretagare, men det är de rikaste som flyr skatt i störst utsträckning, säger en av forskarna bakom studien, Annette Alstadsaeter, till SVT.
Studien visar att befolkningen i Skandinavien som helhet har undanhållit tre procent av den skatt de borde ha betalat medan de 1000 rikaste hushållen undanhållit så mycket som 32 procent.
Läs mer: Tax Evasion and Inequality, maj 2017