Sök

Fattiga länder
i ny skuldfälla


 

En ny skuldkris i fattiga länder har inletts, varnar den brittiska jubelkampanjen. Efter finanskrisen 2008 ökade långivarnas intresse för låg- och medel-
inkomstländer av vilka de kunde ta högre ränta.
Sedan dess har råvarupriserna fallit och beräknade intäkter uteblivit.
Världsbanken och Internationella valutafonden bedömer nu att 21 av 67 låg- och medelinkomstländer löper hög risk att inte klara sina betalningar. Sju, däribland Moçambique, Tchad, Kongo och Gambia, har redan ställt in betalningar.

Källa: jubileedebt.org.uk

Karin Backström red@grusoguld.se