Sök

Banker stöttar
vapenexport


2020-03-31

Svenska storbanker fortsätter att investera i företag som är inblandade i kontroversiell vapenexport. Det visar en granskning som Fair Finance Guide och Diakonia gjort.
Undersökningen rör kopplingarna mellan Sveriges sju största banker och 15 företag som exporterar vapenrelaterade produkter till länder som klassas som auktoritära, kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i väpnade konflikter.
Slutsatsen är att bankerna totalt har investerat eller lånat ut 25 miljarder kronor till sex av företagen, merparten har exporterat olika typer av krigsmateriel till stridande parter i Jemenkonflikten.

Läs mer: Bomber och granater – svenska bankers stöd till kontroversiell vapenexport, 2020 (www.fairfinanceguide.se)