Kategoriarkiv: Ekonomiska stödpaket

Satsa på klimatet
bäst för ekonomin


2020-06-09

Satsningar på klimatet är inte bara nödvändiga för att hejda den globala uppvärmningen – utan också för att få ordning på ekonomin efter coronakrisen. Det visar en studie från Oxfords universitet gjord av en grupp med några av världens namnkunnigaste ekonomer, inklusive nobelpristagaren Joseph Stiglitz och Nicholas Stern.

Efter att ha granskat över 700 olika stimulansåtgärder som har används från finanskrisen 2008 fram till idag och intervjuat 231 experter från centralbanker, finansdepartement, universitet mm i 53 länder har de kommit fram till att det finns stora fördelar med att länka samman klimatåtgärder och ekonomiska krispaket.

Framför allt rekommenderas investeringar i förnybar energi, vilket både skapar fler arbeten, ger bättre avkastning på kort sikt och minskar kostnaderna på lång sikt. Andra åtgärder som lyfts fram är energieffektiviseringar, skydd och återställande av ekosystem, utbildning av arbetslösa och satsningar på hållbart jordbruk i utvecklingsländer. Att ovillkorligt rädda flygbolag är däremot bland det sämsta en regering kan göra såväl för klimatet som ekonomins skull, enligt studien.

”De kommande sex månadernas beslut har avgörande betydelse”

– Den här rapporten visar att vi kan bygga upp ekonomin igen så att vi bevarar den senaste tidens förbättringar med renare luft, återhämtad natur och minskade utsläpp av växthusgaser, säger huvudförfattaren Cameron Hepburn vid Oxfords universitet.

De kommande sex månadernas ekonomiskpolitiska beslut kommer att ha avgörande betydelse för möjligheterna att hejda den globala upphettningen, sammanfattar forskarna.

Text: Karin Backström

Läs mer: www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf