Kategoriarkiv: Klimatkrisen

Fossila
prioriteringar


2020-12-15

Världsbanken prioriterar stöd till fossila bränslen framför förnybar energi och bidrar därmed till att låsa in fattiga länder i fossilberoende.

Det menar Naturskyddsföreningen som har undersökt bankens energistöd till tre låginkomstländer. Trots att alla har betydande, outvecklade sol- och vindresurser görs störst satsningar på fossil energiutveckling. Moçambique får till exempel sex gånger mer finansiering till fossila bränslen än till förnybar energi.

Läs mer: Assessing the World Bank’s contributions to Climate Goals  and Energy Access, Naturskyddsföreningen och Recourse, 2020

Lån i stället
för stöd


En stor del av det stöd som världens låginkomstländer fått löfte om för att klara klimatkrisen ges som lån – ofta med oförmånliga villkor.

Det framgår av en rapport från Oxfam. Organisationen uppskattar att mindre än hälften av de närmare 60 miljarder dollar som rapporterades som klimatfinansiering 2017 och 2018 faktiskt var det.

Sverige hör till de länder som ger störst del i verkligt bistånd.

2020 ska det utlovade klimatstödet uppgå till 100 miljarder dollar per år, enligt FNs klimatkonvention.

Läs mer: Climate Finance Shadow Report, Oxfam, 2020

Fartvinden stillnar


2020-06-09

Boken Fartrusiga, som förutser att vår fartförtrollade flygande livsstil snart kommer vara ett minne blott, kom med närapå profetisk tajming ut just när coronaviruset fick världen att stanna upp i språnget. Författaren Björn Forsberg ser krisen i pandemins spår som en generalrepetition för en långsammare fossilfri framtid som varken behöver betyda försakelse eller armod.

Text och foto: Anna Persson

Hos författaren, forskaren och miljödebattören Björn Forsberg i Bursiljum finns många detaljer som påminner om att livet inte alltid varit lika snabbt föränderligt och globalt tillgängligt som idag. Vattensamlingen nedanför gården var en gång en sjö som sakta, sakta torkat ut på grund av landhöjningen. Den pyttelilla svängda muren är gjord av torv, uråldrig och vacker. Längre bort tronar en tröskloge, 150 år gammal, knuttimrad och åttakantig. Och nog känns det som att tiden går lite långsammare här.

Långsamhet är just vad Björn Forsberg försöker förbereda oss på i sin senaste bok. Med närapå profetisk tajming kom Fartrusiga – om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag ut just när världen gick in i coronakrisens eskalerande reseinskränkningar. Med sin djupdykning i mobilitetens historia och nutid vill han både bredda kunskapen om hur vi har färdats genom tiderna, och förbereda oss för en fossilfri framtid. Våra resor och transporter kommer snart att inskränkas kraftigt och ta mycket längre tid än i dag, skriver han.

 

När vi slår oss ned i den gamla Västerbottengårdens kök säger han att vi lever i en tvåhundraårig epok av fossildopad fartfest som snart nått vägs ände. Han ser flera skäl till att vår massmobila tid kan vara en parentes i mänsklighetens historia. Klimatkrisen kräver det. Dessutom är oljan, med sin extrema energitäthet, en ändlig resurs – och tillskotten på senare tid från så kallad okonventionell olja, skifferolja, är både dyrare att utvinna och ger lägre nettoenergi.

– Vi står inför en drastiskt inskränkt mobilitet eftersom hela 96 procent av världens transporter idag sker med fossil energi, säger Björn Forsberg.

– Och det är en villfarelse att fossilt kan bytas till förnybart med samma resultat. Resurserna räcker inte för det på långa vägar, vi måste minska omfattningen på transporterna. Dessutom är vi beroende av fossil stödenergi för allt runtomkring – som att tillverka asfalt, bygga och underhålla vägar, tillverka fordon och utvinna mineraler till batterier.

Elflyg ser han stora svårigheter med. Han tror inte heller att mineralerna, som krävs för batterierna, räcker för att ersätta dagens alla bensinbilar med elbilar. Dessutom kräver litiumutvinning stora vattentillgångar, påpekar han. Och när det gäller biobränslen ser han målkonflikter med såväl matproduktion, biologisk mångfald och skogen som kolsänka.

Kritiker menar att det kommer ny teknik som vi inte känner till i dag.

– Som flygande bilar, knäcka fusionsenergins gåta och kolonialisera Mars? Verkligheten ser helt annorlunda ut.

 

När Fartrusiga skickades till tryck kunde inte Björn Forsberg ana hur snabbt hans spaningar om strandade flygplan, glesare vägtrafik och en värld som åter ter sig mer avlägsen skulle materialiseras.

Vad tänkte du när din bok kom ut mitt i coronakrisen?

– Ja, framtidsscenariot som jag tecknat i boken har ju till stor del inträffat. Det är intressant att de påminner så mycket om varandra, säger han.

– Det verkligt billiga flygets tid är sannolikt förbi. Kanske blir det en återgång till 1980-talets nivå för flygtrafiken, som den såg ut innan 1990-talets avregleringar.

En del menar ju att entreprenörer och riskkapitalister bygger upp flygbranschen igen?

– Flygbranschen krisade redan innan corona och många kommer framöver dra sig för att sätta sig i en flygkabin, som är en perfekt smitthärd. Dessutom tror jag vi kommer se mer av kontroll och visumkrav. Jag har svårt att se att branschen skulle kunna återgå till samma nivå som före coronakrisen. På sikt tror jag inte att vi kommer ha kvar konventionellt trafikflyg alls.

 

Björn Forsberg betraktar coronakrisen som en generalrepetition inför en annorlunda framtid. Redan i sin första bok Tillväxtens sista dagar från 2007 beskrev han motsättningen mellan fortsatt ekonomisk tillväxt och lösningar av den ekologiska krisen. I sin andra bok, Omställningens tid 2012, slog han fast att världsekonomin gått rakt in i naturresursväggen och att den fossila energin inte längre är att räkna med som motor. Därmed, förutspådde han, skulle också allt som är beroende av billig energi bli dyrare och den ”kreditdopade” köpfesten vara över – med konsekvenser även för det finansiella systemet. Vägen framåt? Omställning. Inte med snävt fokus på lågenergilampor och elbilar, utan på en grundläggande förändring till ett resurssnålare samhälle med mer lokal produktion och konsumtion.

Coronakrisen ser han som ett helt unikt tillfälle.

– Den öppnar möjligheter att utforska en annan utveckling, en bättre morgondag. Krisen har visat att folk är beredda till ganska stora omställningar. Jag har tittat mycket på samhällen som går före i omställning och de är nästan alltid krisdrabbade – av hög utflyttning, ekonomisk nedgång, strukturomvandlingar eller liknande. Kriser öppnar för att tänka lite mer förutsättningslöst, säger han.

Samtidigt ser han en dragkamp framför sig, där starka krafter kommer göra allt för att samhället ska återgå till business-as-usual.

– En kris kan också öppna mot avgrunden om man bara tänker att allt löser sig. Och det kan vara svårt att komma ur en nedåtgående ekonomisk spiral.

Vad säger det att coronaviruset fått oss att acceptera inskränkningar som klimatkrisen inte lyckats med under årtionden?

– Coronaviruset är så påtagligt. Klimatet är mer abstrakt. Trots bränder, torka och varmare vinter ser vi det ännu inte som ett hot mot vår egen livhank. Men det positiva är att medvetenheten om sårbarheten i vårt system har ökat överlag, säger Björn Forsberg.

 

I den nya boken tar han med läsarna på en resa i mobilitetens historia från antikens löpare mellan Marathon och Aten fram till i dag. Det är lätt att förlora sig i de historiska delarna, med målande bilder av leriga vägar, skjutsbönder och luftfarkoster.

– Visst fanns det pilgrimer, krigare, sjöfarare och högre samhällsskikt som reste, men så sent som för 200 år sedan färdades de flesta väldigt lite – kanske bara till sockenkyrkan eller marknaden. Resandet innebar mycket större vedermödor och tog makalöst mycket tid, säger Björn Forsberg och beskriver långsamheten i att ta sig fram till fots, hur vagnshjul sjönk ner i leran och hur ryttare begränsades av återkommande hästbyten.

Sakta, sakta ändrades förutsättningarna under århundradena. När ångbåten kom innebar den en mindre revolution, trots begränsningen till vatten och isfri årstid. Först vid mitten av 1800-talet öppnades Sveriges första järnväg vilket snabbt förändrade resandet i grunden. Därefter kom bilen. Sedan flyget.

Nu är målet att Sveriges transporter ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

– Då kommer vi inte ens att vara i närheten av vad vi vant oss vid när det gäller transporter. Vi står inte bara inför en övergång till fossilfria transporter, utan till en återgång. Det innebär absolut inte att vi ska leva som för 200 år sedan, men vi borde förhålla oss till hur det såg ut förra gången vi levde fossilfritt.

Björn Forsberg tror till och med att vi har något att lära av forna tiders resenärer.

– Förr reste man med mer närvaro, ett större sinnespåslag. I dag har något gått förlorat. Flyget berövar oss alla begrepp om rummet, om geografin, säger han.

Dessutom tror han att återkommande utlandsresor, som weekendresor, skapar slentrian.

– Visst är det tråkigt att inte kunna resa långt bort, men vi kommer att tvingas återupptäcka närhetens mirakel, säger Björn Forsberg.

Han menar dock varken att det internationella utbytet ska upphöra eller att vi ska sluta resa och upptäcka världen.

– Järnvägen ut i Europa kommer så klart finnas där!

Tror du att vi kan förändra dagens extrema effektivitetstänkande?

– Vår syn på vad som är effektivt kan förändras. Den billiga oljan har möjliggjort massmobiliteten och påverkat vår syn på vad som är effektivt. I dag är höga hastigheter i relation till kostnaden effektivt. I äldre samhällen var det tvärtom. Att färdas snabbare än promenadtakt var väldigt dyrt.

 

När jag frågar hur en transportomställning kan gå till rent konkret är det samhällsplaneringen, cyklarna och järnvägen som Björn Forsberg först nämner.

– Bilen är fortfarande norm, vilket låser fast oss vid biltrafiken. Förr fanns en butik i varje bostadsområde, nu förväntas man köra bil till externa handelsområden. Även arbetspendlingen måste minska.

Han ser både framför sig att vi kommer att cykla mer, använda oss av bilpooler, kollektivtrafik och annan samordning.

– Jag vurmar väldigt mycket för varubussen, den når den mest avlägsna håla och kan ersätta många bilresor. Jag ser en framtid på landet där väldigt få har bil. Det kommer faktiskt att bli så.

Elcykeln ser han som mer löftesrik än elbilen, och nämner att samma mängd ändliga resurser som krävs för en normalstor elbil räcker till 200 elcykelbatterier. Han menar även att velomobiler, inbyggda cyklar som man halvligger i, har stor potential.

– De har bättre kraftöverföring än en vanlig cykel och går mycket snabbare, dessutom har de tre hjul så det gör mindre om det är halt.

Innan vi skiljs frågar jag Björn om han tror att vi människor kan vänja oss vid minskad mobilitet.

– Om vi bara ser vad vi kommer att förlora blir det såklart väldigt besvärligt och jobbigt – att inte få köra lika mycket bil, inte kunna flyga till Thailand… Tyvärr är det oftast så vi närmar oss de här frågorna. Men i stället borde vi titta på vad vi öppnar upp för, se möjligheterna. Det är den diskussionen vi behöver föra.

Skuldbördan ökar
i klimatkrisens spår


2020-03-31

Bönder tvingas skuldsätta sig, när skördar uteblir på grund av att naturen inte följer invanda mönster. Fattiga länder sjunker allt djupare ner i skuldträsket, när de blir tvungna att finansiera återuppbyggnad efter naturkatastrofer med ännu fler lån.
Så slår klimatförändringarna idag mot de redan utsatta, även ekonomiskt.

Det är de tre-fyra senaste åren som konsekvenserna blivit tydliga, berättar Sanjay Vashist, director vid Climate Action Network i Sydostasien. Vädret och naturen uppför sig inte på det sätt som bönderna lärt känna och anpassat sig till.

Han talar om ett område med bördiga jordar i Saharsadistriktet i delstaten Bihar. Jordar som omfamnar floden Kosi, med källflöden i Himalaya och mynningen i Ganges en bit nedströms.

– Här har människor bott sedan evig tid. De har lärt sig leva med floden och dess regelbundna översvämningar. De har tagit sina båtar och flyttat iväg en eller två månader varje år, när floden stigit. I övrigt har de odlat, med gott resultat. Tre eller fyra skördar per år har de kunnat bärga.

”Sedan några år tillbaka är erfarenhetsgrundade rutiner inget värda”

Men sedan några år tillbaka är erfarenhetsgrundade rutiner inget värda. Att odla som förr har blivit ett vågspel, när oväntade regn kan få floden att stiga vid helt oväntade tidpunkter. Eftersom jordbruket är källan till både föda och inkomster har detta inneburit att livsvillkoren för invånarna helt ställts på ända.

För att få en tydligare bild av läget reste Sanjay Vashist till området och besökte sju-åtta byar. Vittnesmålen därifrån kommer att ingå i en större rapport om vad klimatförändringarna leder till i denna del av världen.

Konsekvenserna är mycket genomgripande, berättar Sanjay Vashist.

– Vi fann att av 150 hushåll är ungefär 100 direkt drabbade, så att de måste söka alternativ till odlingen. Ett sätt är att flytta – oftast till någon mindre stad där man har en personlig kontakt – för att förhoppningsvis finna ett arbete.

– Eftersom den ekonomiska utsattheten ökar hamnar människor också lättare i skuldfällor. Ofta sker det i samband med att man har en tillfällig större utgift, som att en studieavgift ska betalas eller att en dotter ska gifta sig. De här människorna har ju inga besparingar.

”Räntan är så hög: fem procent av lånebeloppet”

Därigenom är vägen anträdd till nya problem. För i stora delar av Indien tillämpas sedan gammalt ett speciellt lånesystem på bynivå. Det finns som regel någon familj i byn med en bättre ekonomisk ställning, som har möjlighet att ge lån till den som har ett tillfälligt behov. I den familjen finns ”byns bankir”, ofta kallad sahukar.

– Banken är inget alternativ. Den har inte lokalkännedomen, och dessa fattiga bönder skulle inte heller ses som betrodda låntagare. Dessutom brukar det bara handla om mindre lån på upp till 80-90 dollar.

När transaktionen sker inom byn finns både kännedom och social kontroll. Och det är inte så att de lokala långivarna per definition är illa sedda ”lånehajar”, menar Sanjay Vashist. De kan också stå för ett slags trygghet, som möjlig sista instans att be om hjälp i en knepig situation.

Det är bara det att räntan är så hög: fem procent av lånebeloppet – varje månad. Den som lånar 1000 rupier måste betala tillbaka 1600 under ett år.

Sanjay Vahist. Foto: Hans Månsson

För den som inte kan betala blir det här lånesystemet väldigt drabbande. I stället för att var en ”god människa” som hjälper den som kommit i trångmål, kan fordringsägaren bli en som exploaterar och utnyttjar, som tvingar till sig en bondes mark och hus till underpris. Och om det inte räcker kan låntagaren tvingas in i slavliknande tvångskontrakt – en företeelse som redan är ett stort problem i Indien, med den engelska beteckningen bonded labor – och som nu fått ytterligare aktualitet i klimatförändringarnas spår.

”Låntagaren kan tvingas in i slavliknande tvångskontrakt”

– Många aktörer har länge kämpat för att få bort det här urgamla lånesystemet, förklarar Sanjay Vashist. Till exempel med självhjälpsgrupper och olika former av mikrokrediter. Men traditionen är stark, och nu har efterfrågan på lån från de svagaste och mest utsatta ökat kraftigt på kort tid.

Vid flera möten har den ökande skuldsättningen vid Kosi-floden diskuterats. Foto: Sanjay Vashist

Vid sitt besök i byarna hade Sanjay Vashist möten med invånare och långivare. Tillsammans satt de ner och diskuterade situationen. Men någon väg ut ur problematiken kunde man inte diskutera sig fram till. Skulle till exempel räntan kunna sänkas? Nej, den ligger där den ligger, förklarade utlånarna.

Förutom detta område i Indien kommer CAN i sin rapport att visa på klimatkonsekvenser även i Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka. Syftet är att lyfta fram behovet av klimaträttvisa med ett underifrånperspektiv.

– Vi menar att klimatförhandlingarna måste fokusera mer på de fattigas och sårbaras behov. De direkt drabbade måste få hjälp och skydd. Om de tvingas bli migranter i klimatförändringens spår måste det finnas ett system så att de kan flytta och skapa sig en ny tillvaro under säkra och värdiga former, säger Sanjay Vashist.

”Att skapa rättvisa ekonomiska relationer har blivit ännu svårare”

Säkerhet och värdighet är två ord som har stark aktualitet även när man lyfter blicken från individer till nationer. Det betonar Harjeet Singh från Action Aid i New Delhi som länge engagerat sig i problematiken kring fattiga länders skuldsättning. Om det varit svårt tidigare att skapa rättvisa ekonomiska relationer mellan rika och fattiga länder så har det nu blivit ännu svårare, i spåren av de extrema väderhändelser som uppträder allt oftare, menar han.

– Se till exempel vad som hände i Moçambique förra året. Två svåra cykloner inom loppet av några månader. Något liknande har aldrig förr inträffat.

 

Harjeet Singh
Foto: Hans Månsson

Först kom den tropiska cyklonen Idai under ett par marsveckor, med vindstyrkor på ända upp till 280 km/h. Den orsakade tusentalet dödsfall i Moçambique och ytterligare 300 i Zimbabwe och Malawi, plus många försvunna. Tre miljoner människor påverkades direkt och en koleraepidemi följde i cyklonens spår.

Idai bedömdes som den värsta cyklon som drabbat Moçambique – men bara en dryg månad efter att den bedarrat kom uppföljaren Kenneth, med ännu kraftigare vindar. Den orsakade inte lika många dödsfall, men en omfattande materiell förstörelse.

När de ekonomiska konsekvenserna av dessa båda tropiska cykloner summerades landade man på en kostnad av 3,2 miljarder dollar för återuppbyggnaden, enbart i Moçambique. Ett hårt slag för ett land som redan hör till de fattigaste och mest skuldtyngda, och ett givet fall för internationell solidaritet, menar Harjeet Singh.

”För att återuppbygga hänvisas man till det ekonomiska system som orsakat skadorna”

– Det är uppenbart att det här är en konsekvens av att klimatet ändrats. Moçambique borde få stöd till återuppbyggnaden från de rika länder som orsakat klimatförändringen.

Att det är så det ska gå till, i princip, har ju världens länder kommit överens om inom ramen för klimatförhandlingarna. Men just den mekanism som ska hantera saken – loss and damage (förlust och skada) –har inte förhandlats klart, utan hör till det som även COP25 i Madrid misslyckades med. Därför har länder som drabbats av extremväderkatastrofer orsakade av ändrat klimat inte heller på långa vägar fått något stöd i närheten av skadornas värde.

– Det enda stöd Moçambique fått utifrån efter cyklonerna är ett lån från Internationella Valutafonden på 118 miljoner dollar. Men det är ju pengar som ska betalas tillbaka med ränta, plus att fonden kan ställa krav på hur de ska användas, säger Harjeet Singh.

Det som vi kan bevittna är djupt orättvist, menar Harjeet Singh.

– Först drabbas nationen av en katastrof som den själv inte bidragit till att skapa. För att återuppbygga hänvisas man sedan till de länder och det ekonomiska system som orsakat skadorna, och hamnar i ännu större ekonomisk skuld. Decennier av utveckling kan på det här sättet utraderas av en enda klimatkatastrof. Pengar som borde användas till utbildning, hälsovård, infrastruktur och andra framtidssatsningar. Och det vi ser nu är resultatet av en enda grads temperaturhöjning. Hur blir det om vi skulle få tre graders höjning?

Moçambique är långt ifrån det enda fallet, påpekar Harjeet Singh. Orkanen Maria som drabbade Dominica och Puerto Rico 2017 var den kraftigaste någonsin på dessa öar, cyklonen Winston som 2016 drog över Fiji var fram till dess den mest intensiva som någonsin noterats på södra halvklotet, och den kostsammaste vad gäller materiella skador. Långvariga torrperioder noteras allt oftare på flera håll, som nu i södra Afrika med 45 miljoner direkt drabbade människor, etc.

”Det vi ser nu är resultatet av en enda grads temperaturhöjning”

Detta samtidigt som det fortfarande inte finns enighet kring hur ekonomiska konsekvenser av klimatförändringen ska hanteras, något som blev uppenbart vid klimatmötet i Madrid. Därmed är det också bäddat för att fler länder utan egen förskyllan kan hamna i fördjupade skuldfällor, precis som Moçambique.
Hans Månsson

Klimatvinst
här och nu


Enligt tre forskare vid KTH är det ett felaktigt synsätt att ställa frågan vem som ska betala för klimatomställningen eller vem som ska bära bördan. Klimatåtgärder medför ofta betydande sidonyttor, och när dessa värderas ekonomiskt överskrider värdet i flera fall åtgärdskostnaderna. Det framgår av projektet Policy synergies and climate change.
Det tydligaste exemplet gäller förbättrad luftkvalitet. Ohälsa och dödsfall på grund av luftföroreningar medför kostnader på flera tiotals miljarder kronor per år i Sverige. Att påstå att det blir dyrt att minska utsläppen från vägtrafiken utan att ta med detta i beräkningen blir då missvisande, menar forskarna.

Andra åtgärder som kan ge stora sidonyttor är en mer växtbaserad diet, ett mer aktivt sätt att transportera sig, klimatåtgärder i jordbruket, energieffektivisering och grön skatteväxling. Trots det tillämpas kunskapen sällan i det politiska beslutsfattandet, enligt studien. Forskarna efterlyser därför både en bättre kartläggning och beräkning av sidonyttorna, samt att de tas med underlagen för beslut i såväl stat som kommuner.

Läs mer: Climate policy co-benefits: a review, Mikael Karlsson, Eva Alfredsson, Nils Westling Climate Policy, 2020