Kategoriarkiv: Mikrojordbruk

Mikrojordbrukare


2020-06-09

Mira Gartz och Tove Rosander är i full gång med att starta upp ett mikrojordbruk i västra Stockholm. De gör det dels för att bidra till mer lokal mat och färre transporter, dels för att det är kul.

I Grus & Guld nr 2/20 intervjuas de under vinjetten Inspiratörerna.

 

Ni vill se mikrojordbruk i varje stadsdel i Stockholm, varför det?

– Sverige, och i synnerhet storstadsregionerna, har extremt låg självförsörjning av mat. I Stockholm finns inga större arealer kvar för odling men mikrojordbruk kan klämmas in lite här och var – i parker, villaträdgårdar, bostadsområden… Städer kommer alltid vara beroende av landsbygder för sin matförsörjning, men mikrojordbruk kan ändå bidra till mer lokal mat och färre transporter.

Mikrojordbruk är också ett sätt att bevara och öka kunskapen om matproduktion i städerna. Idag måste de som vill bidra till primärproduktionen flytta ut på landsbygden. Samtidigt saknar många konsumenter kunskap om hur det vi äter produceras. En ökad närhet till maten gör det lättare att göra bra val som konsument.

Vilken respons har ni fått från staden?

– Att ta hand om de få åkerplättar som finns kvar är tyvärr en ickefråga. Allt fokus ligger på bostadsbyggande och det saknas rutiner för att kunna upplåta kommunal odlingsmark. Men Coronakrisen och klimatkrisen kan öka intresset. I Göteborg finns en modell för enklare utlysningar av jordbruksmark, sådana vill vi kicka igång i Stockholm också.

– Efter att ha föreslagit ett tjugotal områden har vi nu fått klartecken att starta på kommunal mark som en privatperson fått tillstånd att hyra ut i andra hand.

Hur omfattande är ett mikrojordbruk?

– Vi har cirka 2000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär en tredjedels fotbollsplan. När vi fått rull på verksamheten tänker vi oss kunna producera mat till cirka hundra familjer under 20 veckor på den ytan. Och dessutom lite till restauranter och offentlig verksamhet.

Vad driver er?

– Det är så himla roligt! Vi vill inte flytta, utan ställa om där vi bor – och inspirera andra!

Text: Karin Backström