Kategoriarkiv: ”Munkekonomi”

Amsterdam satsar på ”munkekonomi”


2020-06-09

Amsterdam tar hjälp av den brittiska ekonomen Kate Raworths ”munkmodell” för att bygga upp en socialt och ekologiskt hållbarare ekonomi efter coronakrisen. Syftet med stadens ekonomiska aktivitet blir därmed att möta alla invånares basala behov inom de ramar jordsystemet sätter, och ekonomisk tillväxt blir inte längre den primära måttstocken.

– Jag tror det kan hjälpa oss att komma över coronakrisens effekter, och inte falla tillbaka i gamla mönster, säger Amsterdams vice borgmästare Marieke van Doorninck, till den brittiska tidningen The Guardian.

Den brittiska ekonomen Kate Raworth och hennes munkliknade bild av ekonomin har rönt stor uppmärksamhet. Den yttre ringen representerar de planetära gränserna, som vi inte kan överskrida utan att äventyra jordsystemet. Den inre utgör minimigränsen för acceptabla levnadsvillkor, såsom de definieras i FNs milleniemål. Området däremellan, själva munken alltså, är det ekologiskt säkra och socialt rättvisa utrymmet där ekonomin bör utspelas.

Det målet är dock, som bekant, långt ifrån nått och nu har ett internationellt team skalat ned modellen för att den ska kunna användas som ett förändringsverktyg på olika samhällsnivåer.

Först ut i världen att anamma det är alltså den nederländska huvudstaden Amsterdam.

Text: Karin Backström