Sök

Fossila
prioriteringar


2020-12-15

Världsbanken prioriterar stöd till fossila bränslen framför förnybar energi och bidrar därmed till att låsa in fattiga länder i fossilberoende.

Det menar Naturskyddsföreningen som har undersökt bankens energistöd till tre låginkomstländer. Trots att alla har betydande, outvecklade sol- och vindresurser görs störst satsningar på fossil energiutveckling. Moçambique får till exempel sex gånger mer finansiering till fossila bränslen än till förnybar energi.

Läs mer: Assessing the World Bank’s contributions to Climate Goals  and Energy Access, Naturskyddsföreningen och Recourse, 2020