Sök

Extraordinära
åtgärder krävs


2020-03-31

För fem år sedan antog FNs medlemsstater 17 globala mål för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling världen över till 2030. Forskare har nu undersökt om målen kan uppnås utan risk för oöverskådliga miljöeffekter, givet att samhället fortsätter att utvecklas på ett liknande sätt som under de senaste fyrtio åren.

Svaret är nej. Med business-as-usual kommer visserligen fler människor leva i länder med högre BNP per capita om tio år, men både ojämlikheten och miljöförstöringen ökar. Bara 10,5 mål nås.

– Det krävs extraordinära ansträngningar om samtliga globala mål ska uppnås inom ramen för de planetära gränserna, säger rapportens huvudförfattare Jörgen Randers.

Läs mer: Achieving the 17 Sustainable DevelopmentGoals within 9 planetary boundaries, Jorgen Randers m fl, Global Sustainability, 2019