Sök

Bråttom
klimatinvestera


2020-09-29

Samtidigt som stora investeringar planeras för att få fart på såväl den coronakrisande ekonomin som klimatomställningen visar en studie att investeringar orsakar dubbelt så höga koldioxidutsläpp som annan konsumtion och produktion.

– Coronakrisen har tydligt visat att det inte räcker att vi reser och producerar mindre. Vi måste ställa om så att vi kan fortsätta att leva, färdas, bo utan utsläpp. För det krävs investeringar. De äter visserligen upp koldioxidbudgeten snabbare, men är de investeringar i ordets rätta bemärkelse ger de avkastning i form av långsiktigt minskade utsläpp, säger Eva Alfredsson, forskare i miljöstrategi vid KTH.

Tillsammans med kollegan Mikael Malmaeus från IVL Svenska miljöinstitutet har hon undersökt hur stora investeringar vi klimatmässigt har råd med. Utgångspunkten är att Sveriges återstående koldioxidbudget är 670 miljoner ton* och att den för närvarande minskar med 50 miljoner ton per år. För varje miljon kronor vi investerar blir det i snitt 30 ton utsläpp, enligt forskarnas beräkningar.

 

Även med ett omedelbart fokus på klimatomställning är det långt ifrån säkert att koldioxidbudgeten räcker för nödvändiga investeringar. I forskarnas mest pessimistiska scenario försenas omställningen två år på grund av corona, och utsläppsgränsen nås redan om 12 år.

För att öka investeringsutrymmet diskuterar de möjligheten att styra om pengar från konsumtion till klimatinvesteringar genom skatter eller incitament.

– Lösningar finns, och ju snabbare vi kommer igång desto bättre livskvalitet kan vi få på sikt, säger Eva Alfredsson.

Text: Karin Backström

* Studien tar även upp att det finns klimatforskare som menar att den återstående koldioxidbudgeten är avsevärt mindre.

Läs mer: Hållbara investeringar – hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med? Eva Alfredsson och Mikael Malmaeus, Arena Idé, 2020