Sök

IPCC visar orosmoln och nödvändigheter


2019-09-28

Tre fjärdedelar av all isfri landyta nyttjas av människor. Växande befolkning och konsumtion driver på skogsavverkning. Köttkonsumtionen har fördubblats sedan 1961 och högintensivt jordbruk gör att matjord försvinner hundra gånger snabbare än den nybildas, på plogade åkrar. FNs klimatorgan IPCC har samlat oroande fakta i sin senaste rapport.

Slutsatsen är att naturtyper som lagrar kol måste skyddas, dvs skogar, torv- och våtmarker. Det måste ske en övergång till jordbrukstekniker som inte bidrar till erodering. Köttätandet, fr a i de rika länderna, måste minska. Småjordbrukare måste få stöd till att höja sina skördar. Att stärka urfolkens rättigheter är viktigt, eftersom de har djup kunskap om att leva på naturens villkor. Samt, inte minst, måste matsvinnet bekämpas. Av all mat som produceras idag blir 25-30 procent aldrig uppäten.