Sök

Klimatoro på Grönland


2019-09-28

För första gången har forskare undersökt hur grönländare upplever klimatförändringen. Oron är utbredd, men bilden är kluven.

Grönland står i centrum för den globala klimatdiskussionen, på grund av risken för havsnivåhöjning vid fortsatt isavsmältning. Men hur ser grönländarna själva på klimatfrågan? Det var temat för en forskningsrapport som presenterades i augusti. Huvudförfattaren Kelton Minor vid Kraks Fond Byforskning i Köpenhamn poängterar att detta är första gången som en så bred undersökning gjorts.

– Vi har mer kunskap om Grönlands is än om dess befolkning, säger han.

 

Medan världen diskuterar om man ska klara att hålla temperaturhöjningen under 1,5 eller 2 grader så har många i de arktiska regionerna redan upplevt höjningar som är större än så.

Och när det gäller den övergripande frågan, om det alls sker någon klimatförändring, så råder ingen tvekan bland grönländare. 92 procent anser det, bara en procent svarar det motsatta.

En stor majoritet, 79 procent, anser att lokala isar blivit farligare att färdas på. Mer än 80 procent säger att klimatfrågan är viktig för dem personligen.

Det finns mycket i utvecklingen som kan skapa det som i rapporten kallas negative sentiment – negativa känslor – vilket är något mer grundläggande än vanlig oro, säger Kelton Minor.

En kanadensisk läkare, Cortney Howard, ordförande i Physicians for the Environment, uttrycker det i en intervju med The Guardian som att människor i Arktis visar ”ekologisk sorg” och posttraumatisk stress när deras miljöer drabbas av klimatförändringarna.

 

Men forskningsrapporten visar också att bilden inte är entydig. En tredjedel tror till exempel att klimatförändringarna inte beror på mänskliga aktiviteter. Något som föranleder mer forskning, säger Kelton Minor.

Svaren visar också på en kluvenhet.
På frågan om borrning efter olja bör förbjudas är nejsägarna exakt lika många som jasvararna: 33 procent. Samtidigt
är stödet starkt för satsningar på alternativ energi, och för att Grönland borde återinträda i Parisavtalet, som Grönlands regering gjort ett ”territoriellt förbehåll” för att slippa uppfylla.

Hans Månsson