Sök

Klimatvinst
här och nu


2020-03-31

Enligt tre forskare vid KTH är det ett felaktigt synsätt att ställa frågan vem som ska betala för klimatomställningen eller vem som ska bära bördan. Klimatåtgärder medför ofta betydande sidonyttor, och när dessa värderas ekonomiskt överskrider värdet i flera fall åtgärdskostnaderna. Det framgår av projektet Policy synergies and climate change.
Det tydligaste exemplet gäller förbättrad luftkvalitet. Ohälsa och dödsfall på grund av luftföroreningar medför kostnader på flera tiotals miljarder kronor per år i Sverige. Att påstå att det blir dyrt att minska utsläppen från vägtrafiken utan att ta med detta i beräkningen blir då missvisande, menar forskarna.

Andra åtgärder som kan ge stora sidonyttor är en mer växtbaserad diet, ett mer aktivt sätt att transportera sig, klimatåtgärder i jordbruket, energieffektivisering och grön skatteväxling. Trots det tillämpas kunskapen sällan i det politiska beslutsfattandet, enligt studien. Forskarna efterlyser därför både en bättre kartläggning och beräkning av sidonyttorna, samt att de tas med underlagen för beslut i såväl stat som kommuner.

Läs mer: Climate policy co-benefits: a review, Mikael Karlsson, Eva Alfredsson, Nils Westling Climate Policy, 2020