Sök

Lån i stället
för stöd


2020-12-15

En stor del av det stöd som världens låginkomstländer fått löfte om för att klara klimatkrisen ges som lån – ofta med oförmånliga villkor.

Det framgår av en rapport från Oxfam. Organisationen uppskattar att mindre än hälften av de närmare 60 miljarder dollar som rapporterades som klimatfinansiering 2017 och 2018 faktiskt var det.

Sverige hör till de länder som ger störst del i verkligt bistånd.

2020 ska det utlovade klimatstödet uppgå till 100 miljarder dollar per år, enligt FNs klimatkonvention.

Läs mer: Climate Finance Shadow Report, Oxfam, 2020