Sök

Synen på
vinst avgör


2020-09-29

Ny forskning visar på betydelsen av företag som drivs av samhällsnytta i stället för privat vinstintresse i omställningen till en socialt och ekologiskt hållbar ekonomi.

– Ofta ses konsumtionismen, förstörelsen av ekosystemen, ojämlikheten, marknadskoncentrationen och storföretagens inflytande över politiken som separata problem, men bakom dem finns en gemensam drivkraft, säger Jennifer Hinton, doktorand vid Stockholm Resilience Center.

Hon forskar kring sambandet mellan olika juridiska företagsformer och hållbarhet, och visar i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel, hur vinstdrivande företag omöjliggör en ekonomi inom ramen för planetens ekologiska gränser.

 

Jennifer Hinton jämför två huvudsakliga typer av företagande: For-profit kännetecknas av privat ägande, finansiellt vinstintresse och obegränsad avkastning på investerat kapital. Not-for-profit karaktäriseras av gemensam nytta, kollektivt ägande och att överskottet investeras till förmån för företagets syfte – vilket kan vara allt från välstånd i lokalsamhället till ett öppet internet.

Resultatet visar att flera sociala, ekologiska och demokratiska problem är en logisk följd av for-profit-företagens strategier för att uppnå sitt mål: finansiell vinst. Produktion och konsumtion måste ständigt öka vilket leder till hårdare press på biosfären, löner hålls tillbaka vilket ger större ojämlikhet, konkurrenter köps upp vilket leder till marknadskoncentration och politiska regleringar motarbetas. I en not-for-profit-ekonomi däremot bryts dynamiken eftersom inga ägare kan berika sig genom obegränsad avkastning.

– Det räcker inte med not-for-profit företag för att skapa hållbar ekonomi, men det är en nödvändig utgångspunkt, sammanfattar Hinton.

 

Hela ekonomin måste röra sig bort från vinstdrivande företagsformer, menar hon, men kanske är det extra viktigt för banker.

– Där är det inte bara de anställdas löner som står mot vinstintresset, utan även kundernas räntor. Att människors skuldsättning bidrar till ökad förmögenhet hos bankernas ägare har stor potential att driva på ojämlikheten. Vissa fastnar i skuldfällor och tvingas låna mer och mer vilket skapar en ond cirkel, säger hon.

Text: Karin Backström

Läs mer: Fit for Purpose? Clarifying the Role of Profit for Sustainability, Jennifer Hinton, Journal of Political Ecology, 2020