Sök

Ojämlikhet
ger skulder


2020-09-29

Den ökade ojämlikheten i västvärlden sedan 1980-talet har inte bara lett till att de rikas inkomster dragit ifrån. Det har också sammanfallit med en ökad skuldsättning för alla andra.

Det visar en studie av forskare från bland annat Harvard University. De rikas överskott har inte kanaliserats till investeringar utan till utlåning som hållit uppe konsumtionen.

Studien utgår från USA, men forskarna ser samma mönster i hela världen.

Källa: The Saving Glut of the Rich and the Rise in Household Debt, Mian mfl, 2020