Sök

Om Grus & Guld

.

allagogframsidor

Hur hushåller vi med våra resurser på ett sätt som är rättvist och hållbart, både för alla som lever på jorden idag och för kommande generationer?

Grus & Guld skriver om små och stora pengar på ett sätt som skiljer sig från gängse ekonomibevakning. Det handlar om jämlik ekonomisk samverkan, avkastning i annat än kronor och ören, alternativ till en ekonomisk modell som kräver ständig tillväxt.
Och en hel del annat.
Tidningen är ett forum för frågor som rör värdegrund och verksamhet i JAK Medlemsbank.

På grusoguld.se lägger vi ut ett urval av texterna i senaste papperstidningen.

Medlemmar får tidningen gratis.
Icke-medlemmar kan köpa lösnummer.

Samtliga nummer av tidningen kan  läsas här.