Sök
  •   Mindre stress, bättre hälsa och bättre koncentrationsförmåga. Det var några av de positiva effekter som kunde noteras när 2000 personer fick ta emot vardera 560 euro i månaden, i ett tvåårigt forskningsprojekt som just avslutats i Finland. Det finns alltså en del att ta ...

Basinkomst gav förbättrad hälsa


2018-11-14

 

Mindre stress, bättre hälsa och bättre koncentrationsförmåga.
Det var några av de positiva effekter som kunde noteras när 2000 personer fick ta emot vardera 560 euro i månaden, i ett tvåårigt forskningsprojekt som just avslutats i Finland.

Det finns alltså en del att ta fasta på för dem som tror att basinkomst/medborgarlön är en bra idé.
Men även motståndarna har funnit argument i projektets resultat. Till exempel visade det sig att gruppen som fick det ekonomiska stödet bara nådde marginellt högre sysselsättning än kontrollgruppen, trots att ett huvudsyfte med projektet var att utreda om en arbetslös med ekonomisk grundtrygghet lättare skulle finna ett jobb.
– Men då ska man också veta att underlaget var väldigt avgränsat, betonar forskningsledaren Olli Kangas, som är arbetslivsprofessor vid Åbo Universitet. De två tusen i den beforskade gruppen måste vara anmälda som arbetslösa i november 2016, och de fick inte ha någon a-kassa utöver det grundbelopp som samhället erbjuder. Därutöver fanns en kontrollgrupp. Alla lottades fram, helt slumpmässigt.

Ännu återstår mycket analys, men för deltagarnas del finns flera positiva effekter, menar Olli Kangas – varav några är nämnda i ingressen.
– Viktiga är också de psykologiska effekterna av att få pengar utan krångel, utan motkrav. Det visade sig i ökad tillit både till samhället och till framtiden. Men om vi fått mer tid till projektet och kunnat göra ett bredare urval hade fler lärdomar kunnat dras.
– Det hade till exempel varit intressant att veta vad som skulle hända med lågavlönade, frilansare och mikroföretagare om de fick en basinkomst. Och vi vet från andra försök med basinkomst att det krävs längre tid för att se hur beteendeförändringar utvecklas.
Att det blev så pass begränsat hade delvis politiska skäl; regeringen tyckte sig inte ha tid med de lagändringar som skulle krävas för att få med fler grupper. Det var lättare att skapa det juridiska ramverket för en mer specifik grupp. Vad tror då Olli Kangas? Skulle den här modellen fungera i full skala, för en generell basinkomst?
– Nej, det är ganska orealistiskt. Eftersom finansdepartmentet inte levererade en skattemodell betalades pengarna ut skattefritt. Den här modellen skulle kosta tio-elva miljarder euro. En modell där basinkomst skattas bort när arbetsinkomsten ökar skulle vara billigare.
– Jag tror det vore lättare att få igenom ett system med negativ inkomstskatt, där alla garanteras en viss miniminivå, till exempel 700 euro. För den som har inkomst sker det via skattesystemet; när inkomsten når över en viss nivå så fasas den negativa inkomstskatten ut helt. Medan den som inte har någon annan inkomst får beloppet ograverat utbetalt till sitt konto.

Olli Kangas med medarbetare vill gärna forska vidare, och avvaktar nu resultatet av riksdagsvalet i april.
– Socialdemokraterna och de konservativa, Samlingspartiet, är emot. Vänsterförbundet och De Gröna är för. Sedan finns nog en fraktion bland de konservativa – de ultraliberalistiska – som också är för. Men det är många som har inställningen att de sämst ställda behöver hållas efter med piska av byråkrater för att bete sig på ett riktigt sätt. Man tror att de blir lata om det kommer manna från himlen.

Hans Månsson