Sök

Klimatkris på Påskön


2018-11-14

Stigande havsnivåer, höjd vattentemperatur och minskande regn hotar Påskön och dess mystiska stenstatyer. Nu kräver aktivister och myndigheter snabba åtgärder mot klimatförändringarna.

Ludovic Burws Tuki, lärare och aktiv i miljöorganisationen Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui, berättar hur de stigande havstemperaturerna gjort att vissa koraller vid ön har börjat blekna. Och på land ser man hur årstiderna hamnat i otakt.

– Nu i februari borde ön vara gulfärgad, men den är grön. Det regnar mer under en period när det inte borde regna, och regnen är kortare och intensivare, vilket leder till erosion ner mot havet där det eroderade materialet lägger sig på korallerna, säger han till IPS.

Dessutom har en ny typ av alger uppstått, som äter på korallerna, samtidigt som en annan alg, unik för Påskön, nästan försvunnit, berättar Ludovic Burws Tuki.

Till detta kommer problemen med mikroplasterna.
– Avfall kommer hit utifrån och förvandlas till mikroplaster, fiskarna äter dem och sedan äter vi fisken.

Borgmästaren i Hanga Roa, Pedro Edmunds Paoa, berättar att Påskön sedan lång tid drabbats av ett minskande fiskbestånd. En faktor är de höjda vattentemperaturerna. I närheten av ön, på 40 meters djup, har ett fartyg från USAs forskningsmyndighet NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mätt upp en temperatur på 29 grader. Normal temperatur på ytan har förr varit högst 24 grader – och betydligt lägre på 40 meters djup .

Temperaturhöjningen påverkar korallerna negativt, vilket försämrar förutsättningarna för fiskens reproduktion, säger Pedro Edmunds Paoa. Men det pågår även ett överfiske, säger han.

– Det utförs av utländska båtar på våra vatten, fast de hävdar att de inte bedriver något fiske här.

Sedan förra året finns ett skyddat marint område vid Påskön. Det är med sina 720 000 kvadratkilometer det största i sitt slag i Latinamerika. Men Ludovic Burws Tuki säger att Chile bara anslagit en bråkdel av vad som skulle behövas för att sköta den marina parken.

Juristen Tiare Aguilera Hey menar att hela Påsköns kulturarv riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser.

– Det gäller även de enorma stenstatyerna, moais, som i första hand finns vid kustområdena, säger hon.

Vid sidan av hotet om stigande vatten varnar hon också för att minskad nederbörd och ökad erosion riskerar att slå mycket hårt mot både jordbruket och fisket.

Orlando Milesi/IPS