Sök
  • – Vi behöver tala öppet om behovet av minskad konsumtion och av en annan logik. Det räcker inte att saker produceras på ett hållbarare sätt, vi måste våga tänka ”långsammare och mindre”, säger Åsa Callmer som forskat om begreppet tillräcklighet.
    Foto: Olof Thiel

Tillräckligt räcker


2020-03-31

Det handlar om att inte leva som om vi har mer än en planet, utan nöja sig med tillräckligt, säger Åsa Callmer, som nyligen disputerade med en avhandling om begreppet tillräcklighet. Hon beskriver det som ett ansvar som åligger rika individer, grupper och samhällen i världen att minska sitt miljöutrymme för att inte ta upp mer än sin beskärda del.
Åsa Callmer intervjuas under vinjetten ”Inspiratör”  i Grus &Guld 1/20.

I din doktorsavhandling undersöker du hur samhället kan styra mot tillräcklighet. Vad är det?

Det är ett ansvar som åligger rika individer, grupper och samhällen i världen att minska sitt miljöutrymme för att inte ta upp mer än sin beskärda del. Det handlar om att inte leva som om det fanns mer än en planet, utan nöja sig med tillräckligt.

Varför ska vi nöja oss med tillräckligt?

– De planetära gränserna sätter ramar för vår livsstil. Om vi anpassar oss efter vad som faktiskt finns att tillgå, om vi ska dela miljöutrymmet rättvist, hjälper det oss att bli långsiktigt hållbara och uppskatta andra typer av värden än materiella och ekonomiska.

Hur uppnås tillräcklighet?

– Vi behöver tala öppet om behovet av minskad konsumtion och av en annan logik. Det räcker inte att saker produceras på ett hållbarare sätt, vi måste våga tänka ”långsammare och mindre”. Här finns till exempel möjligheter inom offentlig upphandling, eller med andra samhällsmål än ekonomisk tillväxt. På ett individuellt plan kan det handla om medvetna beslut att avstå och reflektioner kring vad vi värdesätter mest – det är ju sällan sakerna.

Varför nöjer vi oss inte?

– Den kanske viktigaste orsaken är att det finns väldigt starka intressen som påminner oss om att vi inte bör vara nöjda. Många företag skulle inte klara sig om vi blev det. Det ligger också djupt mänskliga strävanden bakom, men de kan mötas på andra sätt än genom konsumtion.

Tror du begreppet tillräcklighet kan få genomslag?
Idag finns en stor öppenhet för att diskutera baksidorna med konsumtionen, både utifrån miljön och vårt mående. Men vägen mot tillräcklighet som styrande logik i samhället är lång.

Karin Backström