Nytt nummer ute!


Kära läsare! Här kommer senaste numret av Grus & Guld! Som vanligt är det fullspäckat med reportage, nyheter, åsikter, tips och krönikor. Det kommer dock inte i brevlådan som vanligt. Av besparingsskäl kan du enbart läsa årets andra och tredje nummer på dator, läsplatta eller telefon.

Klicka på tidningen ovan – eller på denna länk. Med reglaget längst ned till höger kan du sedan ställa in rätt storlek för just dina ögon. De övriga knapparna använder du om du vill dela något intressant via mejl eller sociala medier, ladda ned tidningen och spara den på din egen dator, söka i tidningen eller bara se en sida i taget.

I detta nummer kan du bland annat läsa om vad empatiträning har med hållbar ekonomi att göra, hur lokalekonomi kan rädda elefanter och varför frivillig enkelhet kan vara viktigt. Vi besöker även JAK Medlemsbanks stämma som hölls i april, möter JAKs nya ordförande Monjia Manai Sonnius – och inspirerar till mer lek och delande i sommar!
Trevlig läsning!

Karin Backström
Redaktör

Så här laddar du ned Grus & Guld.
Så här laddar du ned Grus & Guld.

Nytt nummer ute!


Senast i morgon ska alla medlemmar och prenumeranter ha senaste numret av Grus & Guld i brevlådan. Det kan också läsas och delas som e-tidning här.

Flyktingpolitiken har skärpts, men krigen och fattigdomen som får människor att lämna sina hem består. I Grus & Guld nummer 4 skriver författaren och forskaren Björn Forsberg om den ekonomiska tillväxtens gränser med resursbegränsningar, politiskt oro och migration som följd. Flyktingströmmarna är varken tillfälliga eller övergående, menar han, och pekar på nya framtidsberättelser som kan försörja fler på ett hållbart sätt. Delande, återbruk och återbefolkning av landsbygden är några ingredienser.

Visserligen har ett klimatavtal nyligen förhandlats fram i Paris, men enbart ord räcker inte. Världens rika invånare måste ställa om sin resurskrävande livsstil.
Att bo litet kan vara påtvingat av nöd och tvång. Men det kan också vara ett fritt val.
Grus & Guld har besökt två-barnsfamiljen som trivs på 17 kvadratmeter.
– Den moderna normen i västvärlden är egentligen ett vulgärt överflöd, säger pappa Peter.
Författaren David Jonstads krönika om vår tids science fiction-drömmar ger ytterligare perspektiv.
Pella Larsdotter Thiel skriver om vad som händer med våra värderingar när vi motiverar allt från flyktingmottagande till klimatsatsningar med lönsamhet.

I Grus & Guld nummer 4 berättar vi även att de lokala aktiviteterna i JAK Medlemsbank har minskat efter besparingarna förra året. Intresset för att låna ökar däremot, och nästa år beräknas flexiblare lånevillkor få ännu fler att välja JAK. Ändå räcker inte intäkterna till allt. Helbank, it-system och regelefterlevnad prioriteras även nästa år, medan den nya demokratimodellen sätts på vänt – och det blir färre Grus & Guld i brevlådan.

Läs även om lokala valutor i senaste Grus & Guld. Möt Hajar som vill stärka utsatta kvinnor och Bodil som fick nytt hopp om sin ekonomi på grund av JAK Medlemsbank. Läs om regelbördan som tynger små banker och ta del av finansmarknads- och konsumentminister Per Bolunds syn på detta.

Åsikt: Ha en bank inte vara en


JAK ska vara en aktiv medlemsorganisation med en bank som kan göra medlemmarna oberoende av dagens stora banker, skriver Jon Ernholm under vinjetten Åsikt i Grus & Guld nr 4.
Vi publicerar även hans inlägg nedan för fortsatt diskussion.

Jag vill att medlemsorganisationen JAK, med ändamål att verka för ett ekonomiskt hållbart och rättvist samhälle, ska ha en helbank som ett kraftfullt verktyg för att göra medlemmarna oberoende av dagens bankväsen.

Vi ska alltså ha en helbank, inte vara en.

Vi ska vara en självständig medlemsorganisation som driver seminarier, håller kortare och längre ekonomiska och visionära utbildningar. Vi ska ha ungdomsmöten på olika platser i landet, även utomlands. Och i land efter land kan vi, speciellt ungdomarna, sprida JAK.

”I land efter land kan vi sprida JAK”

Detta kräver medel. Men i ett vitaliserat JAK blir vi många engagerade medlemmar som kan vara villiga att bidra med en högre medlemsavgift.

Vi ska synas i media, vi ska sälja Grus & Guld. Och vi ska ta fram en jak, djuret ni vet, som ska vara en sparbössa i olika storlekar, både för de vuxnas stora pengar och för de mindres små pengar.

Jon Ernholm

Åsikt: Samarbeta för räntefri utveckling


FNs nya utvecklingsmål är ett gyllene tillfälle att uppmärksamma möjligheterna med räntefri finansiering, menar Shaji Joseph, Almuth Holmqvist och Maria Westerholm som föreslår ett nytt samarbete mellan JAK Medlemsbank och Pakkamgruppen.
Deras inlägg publiceras i Grus & Guld nr 4, men kan även läsas och diskuteras här:

2001 grundade några JAK-medlemmar Pakkamgruppen Sverige (PGS) för att med ett JAK-inspirerat projekt hjälpa fattiga bönder att ta sig ur skuldfällan. Höga räntor hade lett till stora mängder självmord i den indiska delstaten Kerala, och PGS fick ett finansiellt bidrag på 250 000 kronor från JAK för att starta ett räntefritt mikrokreditprojekt i byn Pakkam.

Genom projektet lyckades 300 kvinnor ta sig ur skuldfällan och öka sina intäkter genom ekologisk odling och rättvisemärkt handel. Även om projektet avslutades i förtid, eftersom det rådde olika uppfattningar i byn kring hur det skulle ledas, så blev lärdomen att det går att skapa hållbar utveckling med hjälp av väldigt små resurser.

Idag mobiliserar såväl regeringar, företag och sociala rörelser för uppfyllandet av FNs nya utvecklingsmål till 2030. Detta är ett gyllene tillfälle att tillföra även våra visioner och mål. PGS planerar nu två nya projekt tillsammans med etablerade indiska gräsrotsorganisationer. Projekten kan till 90 procent finansieras med statligt stöd, och Pakkamgruppen besitter kompetensen som krävs för rapportering och uppföljning.

”Det är ett gyllene tillfälle att tillföra även våra visioner och mål”

En del i projekten är att erbjuda unga människor praktikplatser i Indien, vilket också skulle kunna bidra till att skapa en ny generation JAK-medlemmar med fördjupad kunskap om hur JAKs ideologi kan bidra till hållbar utveckling baserad på rättvis ekonomi.

En annan del är att sprida information om projekten till allmänheten, bland annat på skolor och universitet. Här skulle även JAKs idéer om en rättvis ekonomi kunna förmedlas, vilket kan öka stödet för såväl PGS som JAK.

Om JAK Medlemsbank, eller lokalavdelningar inom JAK, så önskar finns det flera möjligheter till samarbete. Kanske skulle det vara en vara en bra femtioårspresent från JAK Medlemsbank till världen, mänskligheten och medlemmarna?

Shaji Joseph
Almuth Holmqvist
Maria Westerholm