Sök

Bank inför rätta för klimatrisker


Aktieägare i Commonwealth Bank of Australia har stämt banken för bristande redovisning av hur klimatförändringarna påverkar affärsverksamheten. Därmed prövas för första gången någonsin vilken skyldighet företag har att ta upp klimatrelaterade risker i sina årsredovisningar.

­- Fallet är av stort allmänintresse eftersom det blir ett prejudikat, menar frivilligorganisationen Environmental Justice, som driver fallet tillsammans med aktieägarna.

Läs mer: www.envirojustice.org.au